G-MAGAZINE

 

IT TREND

Blockchain เปลี่ยนโลกธุรกิจพลิกโฉมธุรกรรมการเงิน บริการแห่งอนาคต
Blockchain นวัตกรรมล้ำยุค นำทางสู่การเปลี่ยนแปลงด้านบริการให้ ง่าย-สะดวก-รวดเร็ว-ต้นทุนต่ำ บนความปลอดภัยที่เชื่อมั่นได้ ด้วยการตัดตอนคนกลางและใช้เทคโนโลยีเข้าทดแทน

more >>

CSR

เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ร่วมสร้างพลังจิตอาสา ตอกย้ำโครงการ Green Friends (ภายใต้แนวคิด Eco-Novation) ที่มีต่อเนื่องกว่า 7 ปี ผ่านกิจกรรม G-ABLE CSR 2016 : G-ABLE I Seed Bombs and Fire Line "ยิงเมล็ดพันธุ์และสร้างแนวกันไฟ" ณ หน่วยพิทักษ์ป่าท่าทุ่งนา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี

more >>